Upphävd författning

Förordning (1969:88) om föreningsregistret för jordbruksrörelsen

Version: 1969:88

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-04-18
Ändring införd
SFS 1969:88
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (1969:88) om föreningsregistret för jordbrukskasserörelsen

Ändring, SFS 1972:662

  Omfattning
  upph. 7 §

Ändring, SFS 1973:386

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 6 §

Förordning (1977:879) om ändring i kungörelsen (1969:88) om föreningsregistret för jordbrukskasserörelsen

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; omtryck

Ändring, SFS 1987:647

  Omfattning
  upph.