Upphävd författning

Kungörelse (1970:13) om garanti för obligationslån

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-01-30
Ändring införd
SFS 1970:13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna, att Kungl. Maj:t /k/ dels /-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda sexton obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt nio miljarder trehundrasextiofem miljoner åttahundranittiofemtusenniohundra kronor.
Obligationslån Lånebelopp
Svenska statens 5 % obligationslån av den 30 augusti 1967 Svenska statens 5 1/2 % obligationslån av den 30 augusti 1967 Svenska statens 5 3/4 % obligationslån av den 17 november 1967 Svenska statens 6 1/4 % obligationslån av den 18 mars 1968 Svenska statens 6 1/2 % obligationslån av den 19 mars 1968 Svenska statens 6 1/4 % obligationslån av den 2 maj 1968 Svenska statens 6 1/4 % obligationslån av den 18 september 1968 Svenska statens 6 % obligationslån av den 25 oktober 1968 Svenska statens 6 % obligationslån av den 23 januari 1969 Svenska statens 6 3/4 % obligationslån av den 5 juni 1969 Svenska statens 7 1/4 % obligationslån av den 3 september 1969 1967 års sparobligationslån 1968 års sparobligationslån 1968 års premiobligationslån 767 000 000 607 000 000 550 000 000 900 000 000 600 000 000 700 000 000 400 000 000 775 000 000 800 000 000 900 000 000 800 000 000 227 570 600 339 325 300 Första lånet Andra lånet 300 000 000 250 000 000
1969 års premiobligationslån 450 000 000

Ändringar

Kungörelse (1970:13) om garanti för obligationslån

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.