Inaktuell version

Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1970-06-17
Ändring införd
SFS 1970 i lydelse enligt SFS 1999:345
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Fritidsbåt, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, får föras endast av den som har avlagt skepparexamen enligt kungörelsen (1960:488) om lägre nautisk och maskinteknisk utbildning, har examens- eller avgångsbetyg från kurs vid nautisk linje vid sjöbefälsskola i riket eller har annan utbildning som sjöfartsverket bestämmer.

[S2]Sjöfartsverket får i särskilt fall medge undantag från första stycket i den mån kravet på sjösäkerhet icke eftersättes.

2 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § döms till böter. Förordning (1999:345).

Ändringar

Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

Förordning (1999:345) om ändring i kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2008:1175) om ändring i kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1581) om ändring i kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01