Upphävd författning

Kungörelse (1970:496) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av mönsterrätt

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1970-06-20
Ändring införd
SFS 1970:496
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Reservdelar och tillbehör till luftfartyg får utan hinder av mönsterrätt införas till riket för att användas vid reparation av luftfartyg, hemmahörande i främmande stat, som är ansluten till Chicagokonventionen den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart och dessutom antingen är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd eller har en lagstiftning, vilken erkänner mönster, som skapats av medborgare i annan till Chicagokonventionen ansluten stat, och lämnar tillfredsställande skydd åt sådant mönster.

Ändringar

Kungörelse (1970:496) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av mönsterrätt

Förordning (2002:571) om upphävande av kungörelsen (1970:496) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av mönsterrätt

Omfattning
upph.