Upphävd författning

Kungörelse (1970:613) om statsbidrag i vissa fall till Gotlands kommun

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-11-13
Ändring införd
SFS 1970:613
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vad Kungl. Maj:t föreskrivit i författning eller särskilt beslut om statligt bidrag till landstingskommun skall avse även Gotlands kommun.

Ändringar

Kungörelse (1970:613) om statsbidrag i vissa fall till Gotlands kommun

Förarbeten
Prop. 1970:107

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.