Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:519) om höjning av riddarhuskapitationsavgiften

Departement
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1971-06-30
Ändring införd
SFS 1971:519
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna, att ridderskapet och adeln vid innevarande års lagtima adelsmöte beslutat att riddarhuskapitationsavgiften från och med år 1971 skall erläggas med fyrtio kronor för år.

Ändringar

Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:519) om höjning av riddarhuskapitationsavgiften