Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:524) om upphävande av vissa bestämmelser om minskning av familjepensionsförmån

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1971-06-30
Ändring införd
SFS 1971:524
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna, att vad i författning som utfärdats före ikraftträdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) eller genom beslut av Kungl. Maj:t föreskrivits om minskning av familjepensionsförmån vid sammanträffande med egenpensionsförmån eller med familjepensionsförmån på grund av annan persons anställning ej skall tillämpas för tid efter utgången av juni 1971.

Ändringar

Kungörelse (1971:524) om upphävande av vissa bestämmelser om minskning av familjepensionsförmån

Ändring, SFS 1988:1159

    Omfattning
    upph.