Upphävd författning

Kungörelse (1971:744) om sedlar på ettusen kronor med viss ändring i papperets utseende

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1971-09-16
Ändring införd
SFS 1971:744
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, på framställning av fullmäktige i riksbanken, funnit gott ge till känna följande.
Från riksbanken kommer att i allmänna rörelsen lämnas ut sedlar på ettusen kronor med tryckår från och med år 1971 med följande ändrade utseende av papperet i förhållande till vad som anges i kungörelsen (1952:619) om utgivande av nya riksbankssedlar å ettusen kronor.
Papper:
Papperet är till färgen svagt rosatonat och på talongen försett med ett vattenmärke föreställande Konung Gustaf V i profil med ansiktet vänt inåt sedelns mitt.
Mellan Svea-bilden och framsidans högra lodräta bård är i papperet inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken framträder på sedeln som en rak grå linje.

Ändringar

Kungörelse (1971:744) om sedlar på ettusen kronor med viss ändring i papperets utseende

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.