Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:241) om skyldighet att anmäla överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1972-05-26
Ändring införd
SFS 1972:241
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Anmälan enligt 9 § första eller andra stycket radiolagen (1966:755) om överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare skall göras till televerket före utgången av kalendermånaden närmast efter den då överlåtelsen eller uthyrningen ägde rum. Närmare föreskrifter om sådan anmälan meddelas av televerket.

2 §  Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 9 § tredje stycket radiolagen (1966:755) meddelas av televerket.

Ändringar

Kungörelse (1972:241) om skyldighet att anmäla överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare

Ändring, SFS 1989:48

    Omfattning
    upph.