Kungörelse (1972:421) om prägling av jubileumsmynt på tio kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
SFS 1972:421
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, sedan åt mynt- och justeringsverket uppdragits att tillverka silvermynt med ett namnvärde av tio kronor med anledning av Hans Maj:t Konung Gustaf VI Adolfs 90-årsdag, funnit gott förordna som följer.
Myntet, som tillhandahålles allmänheten genom Sveriges riksbanks försorg, utges med en överkurs av fem kronor, varav vinsten tillfaller Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för svensk kultur.
Jubileumsmyntet har följande prägel.
På framsidan Konung Gustaf VI Adolfs bild, profil, vänster sida, med omskriften "GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG". Nederst en rosett. På höger sida under bilden myntgravörens monogram. Innanför randen en obruten cirkellinje. På frånsidan Konung Gustaf VI Adolfs namnteckning och därunder "10 KR". Som omskrift på myntets övre del "PLIKTEN FRAMFÖR ALLT" och på dess nedre del "1882 11 XI 1972". På vänster sida av omskriften myntverkets märke och på höger sida myntdirektörens monogram. Innanför randen en obruten cirkellinje. Randen slät.

Ändringar

Kungörelse (1972:421) om prägling av jubileumsmynt på tio kronor