Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:473) om tillämpning beträffande vissa brittiska terrirorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-09-08
Ändring införd
SFS 1972:473
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1972:473) om tillämpning beträffande vissa brittiska territorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Ändring, SFS 1987:1045

    Övergångsbestämmelse

    De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och territorier på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
    Omfattning
    upph.