Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1185) om tillämpning av tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-20
Ändring införd
SFS 1973:1185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Kungl. Maj:t förordnar att ett mellan Sverige och Danmark den 29 augusti 1973 ingånget tilläggsavtal, vars lydelse framgår av bilaga till denna kungörelse, till avtalet den 27 oktober 1953 mellan samma stater för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1973:1185) om tillämpning av tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap

Förarbeten
Prop. 1973:176

Ändring, SFS 1992:945

    Övergångsbestämmelse

    1. De upphävda kungörelserna skall dock fortfarande tillämpas beträffande arvsskatt på person som avlidit före den 18 oktober 1992 och beträffande gåvoskatt på gåva som omfattas av avtalet mellan Sverige och Danmark och för vilken skattskyldighet uppkommit före nämnda tidpunkt.
    Omfattning
    upph.