Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:15) till samtliga statsmyndigheter om beaktande av riktlinjer för hushållningen med mark och vatten;

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1973-02-02
Ändring införd
SFS 1973:15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast texten enligt SFS1988:66.
(Författningstext saknas)

Ändringar

Cirkulär (1973:15) till samtliga statsmyndigheter om beaktande av riktlinjer för hushållningen med mark och vatten

Förordning (1988:66) om upphävande av Kungl.Maj:ts cirkulär (1973:15) till samtliga statsmyndigheter om beaktande av riktlinjer för hushållningen med mark och vatten

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-03-01