Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:171) om lämnande av uppgifter för statskalendern

Departement
Civildepartementet AD
Utfärdad
1973-04-13
Ändring införd
SFS 1973:171
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att myndigheter och allmänna inrättningar på begäran skall lämna uppgifter för införande i statskalendern till Aktiebolaget Allmänna Förlaget.

Ändringar

Kungörelse (1973:171) om lämnande av uppgifter för statskalendern

Ändring, SFS 1990:205

    Omfattning
    upph.