Upphävd författning

Kungörelse (1973:220) om fastställande av procenttal för tillägg till vissa ansvarslivräntor, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-04-13
Ändring införd
SFS 1973:220
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Procenttal med vilket indextillägg skall utgå enligt 6 § lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor fastställes av försäkringsinspektionen.

[S2]Inspektionen skall omedelbart underrätta riksförsäkringsverket och försäkringsbolag som utger ansvarslivränta om procenttalet samt offentliggöra det på lämpligt sätt.

2 §  Tillägg till ansvarslivränta utges utan föregående ansökan och om möjligt i samma ordning som ansvarslivräntan.

3 §  Ytterligare bestämmelser för tillämpningen av lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor meddelas av försäkringsinspektionen.

Ändringar

Kungörelse (1973:220) om fastställande av procenttal för tillägg till vissa ansvarslivräntor, m.m.

Ändring, SFS 2003:832

Omfattning
upph.