Upphävd författning

Kungörelse (1974:1051) om läkarintyg för omyndighets- och myndighetsförklaringar

Version: 1974:1051

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-12-20
Ändring införd
SFS 1974:1051
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Läkarintyg som avses i 10 kap. 15 § föräldrabalken skall vara utfärdat av läkare som har specialistkompetens i allmän psykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri eller som annars har förklarats behörig av socialstyrelsen.
Intyg skall vara avfattat enligt formulär som socialstyrelsen fastställer. Förordning (1976:631).

Ändringar

Kungörelse (1974:1051) om läkarintyg för omyndighets- och myndighetsförklaringar

Förordning (1976:631) om ändring i kungörelsen (1974:1051) om läkarintyg för omyndighets- och myndighetsförklaringar

    Omfattning
    ändr.

Ändring, SFS 1988:1366

    Omfattning
    upph.