Upphävd författning

Statens förhandlingsnämnds Cirkulär (1974:1110) om underrättelser till statens förhandlingsnämnd om förvärv och försäljning av mark

Departement
Statens Förhandlingsnämnd
Utfärdad
1974-12-11
Ändring införd
SFS 1974:1110
Ikraft
1975-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Jfr SFS 1984:212 3 p övergångsbest.
(Författningstext saknas)

Ändringar

Statens förhandlingsnämnds Cirkulär (1974:1110) om underrättelser till statens förhandlingsnämnd om förvärv och försäljning av mark

Ikraftträder
1975-03-01