Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:125) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-03-29
Ändring införd
SFS 1974:125
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna kungörelse avser tjänster för vilka avlöningsförmånerna fastställes under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer.

[S2]Denna kungörelse avser dock ej tjänst på övergångsstat.

2 §  Fullmakt, konstitutorial och förordnande som innehåller löneplansbeteckning och lönegradsnummer enligt de löneplaner A, B, C och U som gällde vid utgången av år 1973 skall från och med den 1 januari 1974 avse den löneplansbeteckning och det lönegradsnummer eller den lönetariffklass enligt löneplanerna F och T som följer av det mellan statens avtalsverk och statsjänstemännens huvudorganisationer den 28 februari 1974 träffade preliminära avtalet om 1974 års löner (PALS).

3 §  Bestämmelse som Kungl. Maj:t meddelat i författning eller särskilt beslut och som anger löneplansbeteckning och lönegrad eller för lönegradsplacerad tjänsteman löneklass enligt de löneplner A, B, C och U som gällde vid utgången av år 1973 skall från och med den 1 januari 1974 avse den löneplansbeteckning och den lönegrad eller den löneklass på löneplan F eller den lönetariffklass på löneplan T som svarar däremot enligt bestämmelser i PALS, om Kungl. Maj:t ej föreskriver annat.

[S2]Bestämmelse som Kungl. Maj:t meddelat och som för arvodesanställd tjänsteman anger löneklass enligt de löneplaner A, B, C och U som gällde vid utgången av år 1973 skall från och med den 1 januari 1974 avse den löneklass om enligt PALS bilaga 1 punkt 3 svarar mot den tidigare angivna löneklassen, om Kungl. Maj:t ej föreskriver annat.

Ändringar

Kungörelse (1974:125) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.

Ändring, SFS 1988:1090

    Omfattning
    upph.