Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:397) om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:397
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1974:397) om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank

Ändring, SFS 1987:283

    Omfattning
    upph.