Upphävd författning

Kungörelse (1974:429) om ändrad benämning på delegationen för atomenergifrågor

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:429
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t förordnar att delegationen för atomenergifrågor skall benämnas statens kärnkraftinspektion och att vad Kungl. Maj:t i författning eller genom särskilt beslut föreskrivit om delegationen för atomenergifrågor i stället skall avse statens kärnkraftinspektion.

Ändringar

Kungörelse (1974:429) om ändrad benämning på Delegationen för atomenergifrågor

Förordning (2008:453) om upphävande av kungörelsen (1974:429) om ändrad benämning på delegationen för atomenergifrågor

Omfattning
upph.