Kungörelse (1974:6) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1974-01-09
Ändring införd
SFS 1974:6
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t ger till känna att en mellan Sverige, Danmark, Finland Norge den 18 december 1973 träffad överenskommelse om samordning pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar träder i kraft februari 1974. och av den 1

Ändringar

Kungörelse (1974:6) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar