Upphävd författning

Lag (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1974-06-28
Ändring införd
SFS 1974:614
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Inom försvarsmakten skall en militär styrka finnas organiserad som beredskapsstyrka.

2 §  Regeringen äger efter framställning av Förenta nationernas generalsekreterare ställa beredskapsstyrkan till Förenta nationernas förfogande för att deltaga i fredsbevarande verksamhet. Regeringen äger vidare besluta att beredskapsstyrkan skall biträda vid hjälpverksamhet utomlands i samband med naturkatastrof eller liknande händelse.

3 §  Beredskapsstyrkan får omfatta högst två bataljoner samt specialenheter om tillsammans högst en bataljons styrka.

4 §  Beredskapsstyrkan skall bestå av för ändamålet anställd personal.

Ändringar

Lag (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst

Ändring, SFS 1992:1153

    Omfattning
    upph.