Lag (1974:615) om beteckningen försvarsmakten;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1974-06-28
Ändring införd
SFS 1974:615
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vad i lag eller annan författning eller särskilt beslut föreskrives om krigsmakten skall i stället avse försvarsmakten.

Ändringar

Lag (1974:615) om beteckningen försvarsmakten