Upphävd författning

Riksskatteverkets Kungörelse (1974:650) angående fastställelse av tabell till ledning vid uträknandet av statlig förmögenhetsskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-06-18
Ändring införd
SFS 1974:650
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
jfr SFS 1984:212 3 p övergångsbest.
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Riksskatteverkets Kungörelse (1974:650) angående fastställelse av tabell till ledning vid uträknandet av statlig förmögenhetsskatt (jfr SFS 1984:212 3 p övergångsbest.)

Riksskatteverkets Kungörelse (1976:9) om ändring i kungörelsen (1974:650) angående fastställelse av tabell till ledning vid uträknandet av statlig förmögenhetsskatt

    Omfattning
    ändr. B p