Upphävd författning

Kungörelse (1974:658) om garanti för obligationslån

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-08-23
Ändring införd
SFS 1974:658
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t ger till känna, att Kungl. Maj:t /k/ dels /-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda elva obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt åtta miljarder sjuhundratjugoen miljoner fyrahundrafemtioåtta tusen kronor.
Obligationslån Lånebelopp kr.
Svenska statens 6 % obligationslån
1973--09--18 lån nr 113 1 100 000 000
Svenska statens 7 % obligationslån
1973--11--10 lån nr 114 1 025 000 000
Svenska statens 5 1/2 % obligationslån
1973--11--18 lån nr 115 875 000 000
Svenska statens 7 % obligationslån
1974--01--10 lån nr 116 740 000 000
Svenska statens 6 % obligationslån
1974--02--15 lån nr 117 1 250 000 000
Svenska statens 7 % obligationslån
1974--02--10 lån nr 118 925 000 000
Svenska statens 7 1/2 % obligationslån
1974--04--10 lån nr 119 850 000 000
1973 års andra premieobligationslån 425 000 000
1973 års sparobligationslån 531 458 000
1974 års premieobligationslån 600 000 000
1974 års andra premieobligationslån 400 000 000

Ändringar

Kungörelse (1974:658) om garanti för obligationslån

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.