Upphävd författning

Lag (1975:1190) om andra allmänna gudstjänster än högmässa

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
SFS 1975:1190
Ikraft
1976-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (1975:1190) om andra allmänna gudstjänster än högmässa

Förarbeten
Prop. 1975/76:36
Ikraftträder
1976-01-01

Ändring, SFS 1988:1557

    Omfattning
    upph.