Förordning (1975:425) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:425
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Redogörelse enligt 1 § lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning lämnas på formulär som tillhandahålles av Sveriges geologiska undersökning.

2 §  Sveriges geologiska undersökning får med stöd av 5 § lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning för visst fall medge undantag från nämnda lag.

3 §  Om ansvar för den som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet eller lämnar oriktig uppgift finns bestämmelser i lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

4 §  Ytterligare föreskrifter och anvisningar för verkställighet av lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning meddelas av Sveriges geologiska undersökning.

Ändringar

Förordning (1975:425) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning