Upphävd författning

Kungl. Maj:ts förordning (1975:576) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-05-29
Ändring införd
SFS 1975:576
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning avser tjänst för vilken avlöningsförmånerna fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, dock ej tjänst på övergångsstat.

2 §  Fulmakt, konstitutorial eller förordnande, som innehåller löneplansbeteckning och lönegradsnummer enligt löneplan F eller som med tillämpning av kungörelsen (1974:125) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m. avser sådan löneplansbeteckning eller sådant lönegradsnummer, skall från och med den 1 januari 1975 för tjänst med lönegradsplacering enligt tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU) och tjänst som skolkantor med lönegradsplacering enligt tjänsteförteckningsavtal för kyrkliga tjänster (TFK) avse den löneplansbeteckning och det lönegradsnummer enligt löneplan L som följer av det mellan statens avtalsverk och statstjänstemännens huvudorganisationer den 6 maj 1975 träffade avtalet om införande av löneplan L, m.m.

3 §  Bestämmelse, som regeringen har meddelat i författning eller särskilt beslut och som anger löneplansbeteckning och lönegrad eller löneklass enligt löneplan F, skall från och med den 1 januari 1975 för tjänst med lönegradsplacering enligt TFU och tjänst som skolkantor med lönegradsplacering enligt TFK avse den löneplansbeteckning och den lönegrad eller den löneklass på löneplan L som svarar däremot enligt bestämmelser i avtalet den 6 maj 1975, om regeringen ej föreskriver annat.

4 §  Fullmakt, konstitutorial och förordnande, som har meddelats på tjänst i lönegrad F 21 eller F 22 respektive F 23 eller F 24 eller som med tillämpning av kungörelsen (1974:125) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m. avser sådana tjänster i nämnda lönegrader, skall från och med den 1 januari 1975 avse tjänst i lönegrad F 21/22 respektive F 23/24.

[S2]Första stycket gäller ej tjänster med lönegradsplacering enligt TFU.

5 §  Bestämmelse som regeringen har meddelat i författning eller särskilt beslut och som gäller tjänst i lönegrad F 21 eller F 22 respektive F 23 eller F 24 skall från och med den 1 januari 1975 avse tjänst i lönegrad F 21/22 respektive lönegrad F 23/24.

[S2]Första stycket gäller ej tjänster med lönegradsplacering enligt TFU.

6 §  Bestämmelse i instruktion eller särskilt beslut att tjänst i lägst lönegrad F 24 tillsättes av regeringen skall från och med den 1 januari 1975 avse tjänst i lägst lönegrad F 23/24 för byråchef eller motsvarande.

Ändringar

Förordning (1975:576) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.

Ändring, SFS 1988:1090

    Omfattning
    upph.