Lag (1975:588) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad
1975-06-26
Ändring införd
SFS 1975:588
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar. Därvid får föreskrivas avgift för ansökan.

Ändringar

Lag (1975:588) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar

Förarbeten
Prop. 1975:26