Lag (1975:588) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
1975-06-26
Ändring införd
SFS 1975:588
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar. Därvid får föreskrivas avgift för ansökan.

Ändringar

Lag (1975:588) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar