Upphävd författning

Förordning (1975:592) om arvode åt personalföreträdare i statlig myndighet med lekmannastyrelse

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1975-05-29
Ändring införd
SFS 1975:592
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den som enligt kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. har utsetts att i myndighet med lekmannastyrelse vara personalföreträdare eller ersättare för sådan skall erhålla arvode enligt de grunder som gäller för arvode åt sådan ledamot eller ersättare i myndighetens styrelse som ej är anställd hos myndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:592) om arvode åt personalföreträdare i statlig myndighet med lekmannastyrelse

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Till personalföreträdare eller ersättare som har utsetts före ikraftträdandet utgår arvode dock redan från och med den dag han tillträtt sitt uppdrag.

Ändring, SFS 1992:1299

    Omfattning
    upph.