Upphävd författning

Förordning (1975:608) om krav på svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster;

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1975-07-18
Ändring införd
SFS 1975:608
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har statlig tjänst hänförts till skyddsklass enligt personalkontrollkungörelsen (1969:446), får myndighet ej tillsätta tjänsten med annan än svensk medborgare eller förordna annan än svensk medborgare att utöva tjänsten.

Ändringar

Förordning (1975:608) om krav på svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster

Ändring, SFS 1996:633

    Omfattning
    upph.