Upphävd författning

Förordning (1975:828) om garanti för obligationslån

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-09-10
Ändring införd
SFS 1975:828
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen ger till känna, att regeringen /k/ dels /-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda nio obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt åtta miljarder nittiotvå miljoner fyrahundratjugosju tusen kronor.
Obligationslån Lånebelopp kr.
Svenska statens 7 1/2 % obligationslån
1974--07--10 lån nr 120 510 000 000
Svenska statens 8 % obligationslån
1974--09--10 lån nr 121 800 000 000
Svenska statens 8 % obligationslån
1975--01--10 lån nr 122 1 400 000 000
Svenska statens 8 % obligationslån
1975--03--10 lån nr 123 900 000 000
Svenska statens 9 % obligationslån
1975--06--10 lån nr 124 1 900 000 000
1974 års tredje premieobligationslån 700 000 000
1974 års sparobligationslån 582 427 000
1975 års första premieobligationslån 750 000 000
1975 års andra premieobligationslån 550 000 000

Ändringar

Förordning (1975:828) om garanti för obligationslån

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.