Upphävd författning

Förordning (1976:1027) om tillsättning av statligt reglerad tjänst i samband med arbetskonflikt, m.m.

Departement
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
SFS 1976:1027
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller arbetstagare som innehar eller uppehåller statligt reglerad tjänst.

[S2]Med statligt reglerad tjänst avses tjänst för vilken avlöningsförmånerna fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

2 §  Arbetstagare, som deltager i strejk eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd eller omfattas av lockout, får icke under tid då arbetskonflikten pågår

  1. anställas på annan statligt reglerad tjänst eller vikariat på sådan tjänst annat än om den nya anställningen skall gälla först från och med den dag, då arbetskonflikten har bilagts,
  2. tagas i anspråk för tjänstgöring som avses i Kungl. Maj:ts beslut den 17 maj 1963 med bestämmelser om frivillig tjänstgöring vid krigsmakten m.m.

Ändringar

Förordning (1976:1027) om tillsättning av statligt reglerad tjänst i samband med arbetskonflikt, m.m.

Ändring, SFS 1991:1751

    Omfattning
    upph.