Förordning (1976:1111) med tillkännagivande att Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling antagit deklaration om internationella investeringar och multinationella företag

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1976-12-15
Ändring införd
SFS 1976:1111
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen ger tillkänna följande.
Den 21 juni 1976 antog regeringarna i de länder som är medlemmar i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) en deklaration om internationella investeringar och multinationella företag. I deklarationen heter det bl.a. att regeringarna
  1. gemensamt rekommenderar multinationella företag som är verksamma inom OECD:s medlemsländer att följa till deklarationen fogade riktlinjer för multinationella företag,
  2. skall tillförsäkra utlandskontrollerade företag, som är verksamma inom OECD:s medlemsländer, nationell behandling,
  3. skall beakta andra medlemsländers intressen vid utformningen av statliga åtgärder, som främjar eller hämmar internationella direkta investeringar.
OECD:s ministerråd beslutade i samband med antagandet av deklarationen om former för samråd i dessa frågor.

Ändringar

Förordning (1976:1111) med tillkännagivande att Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling antagit deklaration om internationella investeringar och multinationella företag