Upphävd författning

Förordningen (1976:113) om ed som skall avläggas av ledamot i domkapitel

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1976-01-22
Ändring införd
SFS 1976:113
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (1976:113) om ed som skall avläggas av ledamot i domkapitel

Förordning (1990:43) om upphävande av förord- ningen (1976:113) om ed som skall avläggas av ledamot i domkapitel

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1990-04-01