Upphävd författning

Förordning (1976:386) med uppgift om Riksbankens diskonto

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1976-06-10
Ändring införd
SFS 1976:386
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger till känna att riksbankens diskonto från och med den 4 juni 1976 är sex procent.

Ändringar

Förordning (1976:386) med uppgift om Riksbankens diskonto

Förordning (2018:1168) om upphävande av förordningen (1976:386) med uppgift om Riksbankens diskonto

Omfattning
upph.