Upphävd författning

Förordning (1976:48) om arvode åt personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-02-06
Ändring införd
SFS 1976:48
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den som enligt kungörelsen (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse har utsetts att i försäkringskassas styrelse vara personalföreträdare eller suppleant för sådan skall erhålla arvode enligt de grunder som gäller för arvode åt annan ledamot eller suppleant i försäkringskassas styrelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:48) om arvode åt personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Till personalföreträdare eller suppleant som har utsetts före ikraftträdandet utgår arvode dock redan från och med den dag han har tillträtt sitt uppdrag.

Ändring, SFS 1988:1082

    Omfattning
    upph.