Upphävd författning

Förordning (1976:759) med uppgift om Riksbankens diskonto

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1976-10-14
Ändring införd
SFS 1976:759
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger till känna att riksbankens diskonto från och med den 4 oktober 1976 är åtta procent.

Ändringar

Förordning (1976:759) med uppgift om Riksbankens diskonto

Förordning (2018:1169) om upphävande av förordningen (1976:759) med uppgift om Riksbankens diskonto

Omfattning
upph.