Upphävd författning

Riksskatteverkets kungörelse (1977:32) om fastställelse av tabeller för beräkning av sjömansskatt

Departement
Riksskatteverket
Utfärdad
1977-02-22
Ändring införd
SFS 1977:32
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
(jfr SFS 1984:212 p 3 övergångsbest.)
Riksskatteverket fastställer härvid såsom bilagor fogade tabeller för beräkning av sjömansskatt från och med år 1977, nämligen dels sjömansskattetabell F, fjärrfart, dels sjömansskattetabell N, närfart.
innehåll kan, förutom hos riksskatteverkets sjömarnsskattekontor, erhållas hos länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna.
Tabellen finns ej med här.

Ändringar

Riksskatteverkets kungörelse (1977:32) om fastställelse av tabeller för beräkning av sjömansskatt