Upphävd författning

Förordning (1977:419) om statsbidrag till landstingskommun enligt 16 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1977-06-02
Ändring införd
SFS 1977:419
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att sådant statsbidrag till landstingskommun som avses i 16 § första stycket andra punkten lagen (1964:63) om kommunal beredskap skall utgå med dels ett grundbelopp av 85000 kronor, dels ett tilläggsbelopp av 15 öre för invånare i landstingskommunen den 1 januari det år som förordnande om planläggning meddelas.

Ändringar

Förordning (1977:419) om statsbidrag till landstingskommun enligt 16 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap

Ändring, SFS 1995:128

    Omfattning
    upph.