Förordning (1977:502) om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1977-06-16
Ändring införd
SFS 1977:502
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vad i författning föreskrives i fråga om begränsning av rätten att uppbära tjänstelivränta under tid innan ansökning om livränta har gjorts skall ej längre tillämpas.

Ändringar

Förordning (1977:502) om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser

Förarbeten
Prop. 1975/76:172