Upphävd författning

Förordning (1977:754) om begränsning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.

Departement
Civildepartementet PP
Utfärdad
1977-09-22
Ändring införd
SFS 1977:754
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Uppkommer hos myndighet fråga om att förordna vikarie på grund av tjänstemans ledighet, skall myndigheten noga väga behovet av vikarie mot kravet att statsverket ej får onödiga kostnader.

2 §  Myndigheten skall vid avgörande av fråga som sägs i 1 § beakta möjligheten av att på andra tjänstemän fördela sådana arbetsuppgifter som ej utan större olägenhet kan skjutas upp.

3 §  De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens arbetsgivarverk. Förordning (1978:827).

Ändringar

Förordning (1977:754) om begränsning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.

Förordning (1978:827) om ändring i förordningen (1977:754) om begränsning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1990:950) om upphävande av förord- ningen (1977:754) om begräns- ning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-12-01