Förordning (1977:785) om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1977-10-27
Ändring införd
SFS 1977:785
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan ej med här.
Regeringen föreskriver att den överenskommelse, som har intagits som bilaga till denna förordning, skall lända till efterrättelse./n1/
//n1// Bilagan ej med här//

Ändringar

Förordning (1977:785) om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag