Upphävd författning

Förordning (1977:819) om tillämpning av viss bestämmelse i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1977-11-17
Ändring införd
SFS 1977:819
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Bestämmelsen i 10 § b lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap skall, i den lydelse den har erhållit genom lag (1976:469) om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap, gälla i förhållande till Danmark, Finland och Norge från och med den 1 januari 1978.

Ändringar

Förordning (1977:819) om tillämpning av viss bestämmelse i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap

Ändring, SFS 2001:218

Omfattning
upph.