Förordning (1978:140) om motvärdet av vissa guldfrancs uttryckt i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1978-03-30
Ändring införd
SFS 1978:140
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Tabellen inte med här.
Såvitt gäller sjölagen (1891:35 s. 1) motsvarar 15 francs (Poincaréfrancs) en sådan särskild dragningsrätt som används av Internationella valutafonden (SDR). Såvitt gäller lagen (1976:58) om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande, fördragen den 7 februari 1970 om godsbefordran på järnväg (CIM) respektive om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) samt konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) motsvarar 3 francs (Germinalfrancs) en SDR.
Till följd härav gäller i författningarna de motvärden i SDR som anges nedan.

Ändringar

Förordning (1978:140) om motvärdet av vissa guldfrancs uttryckt i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter