Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1978-04-27
Ändring införd
SFS 1978:205
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning gäller internationellt certifikat för fritidsfartyg enligt en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa antagen resolution.

[S2]Certifikat är avsett att användas vid färd utomlands med fritidsfartyg.

2 §  Certifikat som avses i resolutionen får i Sverige utfärdas av Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet.

3 §  Certifikat som utfärdas i Sverige skall innehålla uppgifter och upplysningar i de avseenden som framgår av bilaga till denna förordning.

4 §  Certifikat får inte utfärdas för längre tid än två år.

5 §  Texten i certifikat skall vara avfattad på svenska, engelska och franska. Ytterligare språk får användas om så finnes lämpligt.

Ändringar

Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg