Upphävd författning

Förordning (1978:260) med bemyndigande för generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om kontroll enligt valutalagen (1939:350)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-05-18
Ändring införd
SFS 1978:260
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen överlåter åt generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om anmälan och uppgiftslämnande som avses i 15 § valutalagen (1939:350).

Ändringar

Förordning (1978:260) med bemyndigande för generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om kontroll enligt valutalagen (1939:350)

Förordning (1990:762) om upphävande av förordningen(1978:260) med bemyndigande för generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om kontroll enligt valutalagen (1939:350)

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1990-07-01