Upphävd författning

Förordning (1978:396) om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån

Version: 1978:396

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1978-06-01
Ändring införd
SFS 1978:396
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver i fråga om egnahemslån, som har beviljats enligt kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån m.m. eller kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m., att uppsägning helt eller delvis av sådant lån ej skall ske på grund av att byggnaden hyrs ut.

Ändringar

Förordning (1978:396) om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån

Förordning (2016:472) om upphävande av förordningen (1978:396) om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån

Omfattning
upph.