Lag (1978:493) med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:493
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen får upphäva föreskrifter om skyldighet för studerande vid konsthögskolan och musikhögskolan i Stockholm att tillhöra särskild studerandesammanslutning.

Ändringar

Lag (1978:493) med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning