Upphävd författning

Förordning (1978:548) om tjänster och tjänstemän på löneplan SK

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1978-06-15
Ändring införd
SFS 1978:548
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vad Kungl. Maj:t eller regeringen i författning eller särskilt beslut har föreskrivit i fråga om sådan tjänst eller tjänsteman på löneplan F i lönegrad som anges i tabellen/n1/ nedan skall även tillämpas på tjänst eller tjänsteman som innehar motsvarande lönegrad på löneplan SK enligt tabellen och som avses i avtal om allmänna bestämmelser för vissa statliga läkare m.fl. (ABL) och tjänsteförteckningsavtal för vissa statliga läkare m.fl. (TFL).
Första stycket gäller inte vid tillämpning av författning eller särskilt beslut av regeringen på det statliga personalpensionsområdet.

Ändringar

Förordning (1978:548) om tjänster och tjänstemän på löneplan SK

Ändring, SFS 1988:1090

    Omfattning
    upph.